Telemark Taxi AS

  • Telemark Taxi AS Org.nr.: 986 970 006
    • Telefon: 35 58 60 60
    • E-post: post@telemarktaxi.no
    • Adresse: Rødmyrlia 11, 3735 Skien

Vi er et selskap eiet av drosjenæringen i Telemark som tilbyr tjenester på et selvstendig grunnlag til drosjenæringen primært, men også til andre som har behov for logistikk og annet relatert til persontransport og/eller personalhåndtering. Vårt produktspekter er bredt – ta kontakt så “syr” vi et tilbud til deg. Husk det er bare din fantasi som setter begrensingene! 

Telemark Taxi tilbyr deg det du har behov for. Vår oppgave er å levere deg tjenester som bidrar til at du kan redusere dine kostnader. 

Investering i taksameterssytem er ikke “bare” utstyret i bilen. 
Like mye er det investering i baksystemer som skal gi deg konkurransefortrinn også i morgen. Sikre at du kan levere det dine kunder forventer og møte de krav de stiller. Derfor er baksystemet like viktig om ikke mer enn selve enheten i bilen. Gjennom våre konsepter sikrer vi deg dette, samtidig som vi bidrar til din kostnadsreduksjon i hverdagen.

Spesialiteter

Call Senter for taxi, Etterbehandling, Drift av taksametersystem